Pokaż listę

Wspólne śpiewanie Hymnu RP w Wołominie

Wspólne odśpiewanie Hymnu RP miało być jednym z głównych punktów wołomińskich uroczystości 11 listopada 2018. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to uroczystość która zasłużyła na godne upamiętnienie, dlatego w całej Polsce a także w najdalszych zakątkach świata  w samo południe Polacy ośpiewali Hymn RP.

Tak również miało się stać w Wołominie. Niestety kto był ten widział i słyszał... Okazało się, że wołomińskie władze nie wiedzą czym jest hymn bo odśpiewana razem z zebranymi pieśń być może opatrzona była historycznym tekstem i muzyką jednak z Hymnem RP w tej wersji nie miała wiele wspólnego. Zaśpiewano bowiem 4 zwrotki hymnu a po nich na melodię hymnu kilka zwrotek tekstu, którego Mieszkańcy Wołomina na czele z jego władzami - jak można było zauważyć - kompletnie nie znali, bo  nie są one Hymnem RP. Przy dźwiękach akordeonu (skąd ten pomysł???) wszystko brzmiało jak przyśpiewka zamiast godnie odśpiewany HYMN Polski. Gdzie się w tej sytuacji podziała się słynna wołomińska orkiestra, która nadałaby godny charakter tej podniosłej chwili?

Jak mówi ustawa  o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych:

"1. Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.

2. Tekst literacki hymnu państwowego zawiera załącznik nr 4."

Załącznik nr 4 wskazuje na następującą treść Hymnu RP:

Tymczasem to, co zaserwowali nam organizatorzy RP być może ma wartość historyczną jednak poza pierwszymi 4 zwrotkami NIE JEST HYMNEM RP.

Nieświadoma zapewne tego faktu Pani Burmistrz Radwan, słysząc że zebrani mieszkańcy nie znają poza 4 strofami hymnu - serwowanego im tekstu - zobowiązała ich do nauczenia się (sic!) CAŁEGO Hymnu RP na 150 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pani Burmistrz, Mieszkańcy zaprezentowali że bardzo dobrze znają wszystkie 4 zwrotki Hymnu RP, a jeśli uważa Pani że tak nie jest to proszę poczytać o tym, czym jest Hymn RP!


Pokaż listę
Facebook Twitter