Pokaż listę

Unia dofinansuje gminne inwestycje?

1,7 mln zł doinwestuje Unia w Wołominie.


Gmina Wołomin zainwestuje ponad 890 tys. zł z funduszy unijnych w uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, zaś Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przeznaczy ponad 850 tys. zł na modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają ponad 1,7 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Całkowita wartość projektu "Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” wynosi 2.339.313,15 zł a kwota dofinansowania unijnego to 890.941,52 zł

Całkowita wartość projektu: "Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin wynosi 1.525.200,00 zł zaś kwota unijnego dofinansowania to 855.600,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe widać jak na dłoni iż bez środków unijnych trudno byłoby gminie doprowadzić do realizacji powyższych projektów.


Źródło: eW, UM Wołomin

Pokaż listę
Facebook Twitter