Pokaż listę

Uchwała antysmogowa obowiązuje nas wszystkich - co to dla nas oznacza?

Przemierzając kilkanaście dni temu trasę około 1,5 kilometra przez nasze piękne miasto, po wejściu do domu zorientowałem się, że (proszę wybaczyć kolokwializm) śmierdzę jakbym dzień cały czuwał aby ognisko nie wygasło. Okazało się że to włosy, szalik, ubranie tak bardzo pochłonęły przez te około 20 minut zapachy wydobywające się z wołomińskich kominów.

Nie ma w tym co piszę cienia przesady. Zazwyczaj poruszam się po Wołominie komunikacją miejską i tego typu doznania były mi obce, dlatego kiedy okazało się że po pobycie około 20 minut na „świeżym” powietrzu śmierdzę jak wędzonka, postanowiłem zagłębić się w temat uchwały antysmogowej która od jakiegoś czasu już obowiązuje.

Wielu Mieszkańców naszej gminy nie zauważyło nawet, że 11 listopada 2017r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Jako dziennikarz lokalnego medium wziąłem ostatnio udział w konferencji zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotyczącej wspomnianej Uchwały. Dlatego też dziś dzielę się z Wami w możliwie przystępny sposób wiadomościami jakie na ten temat pozyskałem.

KOGO DOTYCZY UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?

Uchwała obowiązuje podmioty eksploatujące instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych tj. piece, kominki, kotły i ogrzewacze na paliwa stałe o mocy do 1 MW. Do jej przestrzegania zobowiązani są mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz podmioty działające na jego terenie, będące użytkownikami tych instalacji.

Co REGULUJE UCHWAŁA?

Dokument ten określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania a także wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań. Ponadto Uchwała zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.

A zatem od 11 listopada 2017 r. – nowe kotły na paliwa stałe oraz kominki powinny spełniać normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY ZAWARTE W UCHWALE

- do 1 stycznia 2023 r. - konieczność wymiany pozaklasowych kotłów na węgiel lub drewno (niespełniających wymagań dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 3035:2012;

- do 1 stycznia 2028 r. konieczność wymiany kotłów na węgiel lub drewno spełniających wymagania klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

- kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będzie można użytkować do końca ich żywotności z uwagi na najmniejszą szkodliwość dla środowiska;

- do dnia 1 stycznia 2023 r. kominki muszą zostać wymienione na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub należy je wyposażyć w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

STOSOWANIA JAKICH PALIW ZAKAZUJE UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?

Od 1 lipca 2018r. jest absolutny zakaz stosowania:

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;

– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%

Co ważne, Uchwała antysmogowa nie zabrania użytkowania kotłów na paliwa stałe, a wprowadza jedynie ograniczenia w odniesieniu do ich klasy. Ponadto Uchwała stanowi motywację do zmiany źródła ogrzewania na inne niż paliwa stałe: tj. ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, systemy ciepłownicze i odnawialne źródła energii.

A zatem drodzy Państwo przygotujmy się do dostosowania naszych domowych pieców do wymogów obowiązujących nas aktów prawnych. Róbmy to dla naszego i naszych dzieci zdrowia.

O tym, skąd pozyskać środki na wymianę pieców tak aby spełniały wymagania uchwały – napiszemy w najbliższym czasie.

Autor: EW na podstawie materiałów dostarczonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Pokaż listę
Facebook Twitter