Pokaż listę

Spotkanie ws. projektu przebudowy ul. Legionów

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” informuję, iż w dniu 05.04.2017 r., o godzinie 14.00, w sali 225 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbędzie się spotkanie, mające na celu omówienie i uzgodnienie rozwiązań projektowych ujętych w koncepcji, na podstawie, której wykonywany będzie dalszy ciąg prac projektowych.


Udział w spotkaniu zapewni mieszkańcom uzyskanie informacji dotyczących planowanych prac remontowych.


Źródło: Urząd Miasta Wołomin

Pokaż listę
Facebook Twitter