Pokaż listę

Spotkanie NSZZ Solidarność Wołomin, z okazji 36. rocznicy stanu wojennego

W sobotę 16 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe członków NSZZ Solidarność Oddział Wołomin oraz wołomińskich środowisk patriotycznych zorganizowane przez Józefa Radzio, Przewodniczącego NSZZ Solidarność Oddział Wołomin.

Spotkanie połączone było z uroczystymi obchodami tragicznej w dziejach Polski rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981r.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną w Kościele pw. M.B Królowej Polski na ul. Kurkowej w Wołominie. Następnie uroczystość kontynuowana była w Ossowie, w Sali OSP.

Wśród gości obecni byli min.: Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, Radna Sejmiku mazowieckiego Marzena Małek, Wiceburmistrz Wołomina Edyta Zbieć, Przewodniczący Komitetu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918-2018 Ryszard Madziar, Burmistrz Kobyłki Robert Roguski, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Wiceburmistrz Ząbek Arkadiusz Murawski Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze Waldemar Dubiński, Dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej Agnieszka Ludwin i wielu innych wspaniałych gości.

/media/thumbnail_DSC_0121.jpg
fot.eW

Uroczystość rozpoczęła się od przemówień w których nie brakowało odwołań do tragicznych losów Polski, których źródłem stało się wprowadzenie w 1981r. stanu wojennego.

/media/thumbnail_DSC_0176.jpg
fot. eW

/media/thumbnail_DSC_0090.jpg
fot. eW

Elementem uroczystości była zaprezentowana wszystkim gościom, przygotowana przez Senatora RP, Pana Profesora Jana Żaryna wystawa przedstawiająca tragiczne losy Polaków a w szczególności działaczy opozycyjnych w czasie wprowadzonego 36 lat temu stanu wojennego.

Ogromnie poruszającą częścią uroczystości stał się występ dzieci i młodzieży ze SP nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Młodzież przygotowała pod kierownictwem pedagogów: Pani Dyrektor Małgorzaty Osieckiej – Chmielewskiej, Edyty Kuźkowskiej, Moniki Sawickiej, Izabeli Fronczak – wspaniały program artystyczny nawiązujący do wydarzeń sprzed 36 lat, pod wszystko mówiącym tytułem: "Przebaczać należy, lecz zapomnieć nigdy".

/media/thumbnail_DSC_0124.jpg
fot. eW

Dodać należy, iż biorąca udział w przedstawieniu młodzież to w większości członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, którego Prezes, Pan Władysław Kolatorski, jest całym sercem oddany sprawie krzewienia wśród młodzieży wartości patriotycznych i religijnych.

Występ młodzieży poruszył widownię a wyrazy uznania i wdzięczności wyraziła w imieniu Pani Minister Anny Zalewskiej, Dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pani Agnieszka Ludwin.

Dzięki wspaniałym darczyńcom uroczystość zorganizowana została na wysokim poziomie a młodzież otrzymała podarunki.

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter