Pokaż listę

Sołectwa przeciwko wysypisku

W dniu 25 listopada 2017r. Sołtysi wsi Cięciwa, Leśniakowizna, Majdan, Mostówka, Ossów, Turów, skierowali do Burmistrz Elżbiety Radwan pismo, w którym kategorycznie sprzeciwiają się otwarciu nowej kwatery na wysypisku śmieci w Starych Lipinach.

W piśmie czytamy m.in.:

"Otwarcie nowej kwatery oraz podpisanie przez MZO umowy z MPO Warszawa na przywiezienie do końca 2017r. 11 tysięcy ton odpadów zdecydowanie przeczy naszemu wyobrażeniu o Pani działaniach.

W związku z powyższym stanowczo żądamy natychmiastowego zerwania umowy z MPO Warszawa oraz zarządzenia kontroli na wysypisku śmieci w Lipinach Starych celem sprawdzenia zawartości przywożonych dniem i nocą odpadów (...)"

/media/24098730_1633393076722325_2062604436_n_qDGREtu.jpg
pismo sołtysów do Burmistrz Wołomina

Zaskakującym wydaje się być fakt, iż problem przywożonego do Wołomina s t a b i l i z a t u , który jak wykazała wizyta na wysypisku radnych Kowalczyka i Paziewskiego - okazał się być zwykłymi śmieciami, nie poruszył sołtysa wsi Lipiny Stare, na terenie której mieści się wysypisko. Być może zawartość przywożonych do Wołomina śmieci nie budzi jego wątpliwości i zastrzeżeń. Być może zaufanie do zarządzających wysypiskiem jest na tyle duże aby mieć pewność, że wysypisko nie stanie się odbiorca zwykłych śmieci przywożonych do nas z Warszawy.

Podzielamy wiarę w roztropność i rozsądek władz wołomińskich oraz mamy nadzieję, iż wszelka wrzawa dotycząca przywożonych do Wołomina śmieci wyjaśni się szybko, z korzyścią dla mieszkańców Wołomina.

red.


Pokaż listę
Facebook Twitter