Pokaż listę

Rozszerza się protest mieszkańców Gminy Wołomin przeciw podwyżce opłat za śmieci

Protest Mieszkańców Gminy Wołomin przeciw podwyżkom opłat za gospodarowanie odpadami najwyraźniej się rozszerza. Redakcja Expressu Wołomińskiego dotarła do pisma, złożonego do Biura Rady Miejskiej w Wołominie 22.01.2019r. przez Sołtys Leśniakowizny, panią Wiesławę Ludwiniak.


Z informacji jakie są w naszym posiadaniu wynika, że pod pismem podpisało się około 60 mieszkańców Leśniakowizny – oburzonych propozycją drastycznych podwyżek cen za śmieci proponowanych w projekcie uchwały, która będzie przedmiotem głosowania na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, w czwartek 24 stycznia 2019r.

Nadmienić należy, że mieszkańcy Leśniakowizny są społecznością bardzo silnie dotkniętą uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem wołomińskiego wysypiska, nie trudno zatem zrozumieć ich oburzenie, związane z dodatkowymi kosztami jakie mieliby ponosić mieszkańcy całej gminy za wywóz odpadów.

Mieszkańcy domagają się udostępnienia przez Urząd Miejski w Wołominie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego przetargu na wywóz nieczystości, jaki odbył się pod koniec ubiegłego roku. Z naszych informacji wynika że do przetargu stanęła tylko jedna firma (wołomińskie MZO) i na podstawie tej oferty sporządzono kalkulację cen za wywóz śmieci.

Więcej informacji dotyczących tej sprawy na łamach Expressu Wołomińskiego już wkrótce.Fot. 1, 2 ciężarówki zwożące odpady na wołomińskie wysypisko

Fort. 3, 4 protest mieszkańców  przeciw otwarciu nowej kwatry na wołomińskim wysypisku

Zdjęcia pochodzą z zasobów redakcyjnych eW.

Pokaż listę
Facebook Twitter