Pokaż listę

Protest Józefa Wódki, znanego wołomińskiego społecznika

Znany wołomiński społecznik o wyborach samorządowych z 2014r.: „(…) swoimi działaniami na rzecz wyboru Pani Radwan popełniłem błąd życiowy w kwestii wyborów.”

Nazywam się Józef Wódka i jako mieszkaniec aglomeracji wołomińskiej, w związku z ogłoszoną kampania wyborczą przez Panią Burmistrz w TVN, chciałbym zaapelować do mieszkańców o uczciwość i należyte rozumienie zasad demokracji w kampanii jak i wyborach samorządowych 2018r.

Celem mojego apelu jest zapobieżenie powtórzenia się sposobu prowadzenia kampanii wyborczej jak i samych wyborów z 2014r., które przeszły do niechlubnej historii Wołomina.

Skutkiem nienależytego rozumienia zasad demokracji jest wybór na urząd Burmistrza Wołomina kobiety, która swym nienależytym zarządzaniem spowodowała to, że na poprzedniej Sesji Rady miejskiej podjęto uchwałę o obniżeniu pensji Pani Burmistrz, która praktycznie swym niegospodarnym zarządzaniem zamknęła drogę kolejnym kobietom do kandydowania na urząd Burmistrza Wołomina.

Szanowni Państwo, jak wszystkim nam wiadomo jedynym radnym który najpierw złożył wniosek o wycofanie uchwały w sprawie obniżenia pensji Pani Burmistrz z porządku obrad a potem głosował za hojnym wynagradzaniem za bylejakość zarządzania, był Pan radny Andrzej Żelezik. Uzasadniając swój wniosek Pan Żelezik stwierdził, że on już żył i dobrze pamięta czasy w których o wszystkim decydowała jedna partia, co oznaczało, że wniosek do uchwały złożyła jedna partia, w tym przypadku klub radnych PiS, co okazało się nieprawdą.

Podczas spotkania Porozumienia Samorządowego w dniu 12 marca br. Pan Żelezik swoje stanowisko w sprawie wniosku i głosowania uzasadnił względami osobistymi. I w tym miejscu mam pytanie, czy względy osobiste mogą upoważnić radnego do zajmowania nieuczciwego stanowiska w publicznej i tak ważne sprawie?

Czy to jest właściwy sposób rozumienia demokracji i należyty sposób głosowania demokratycznego?

(..) Pan Żelezik w 2014r. przed drugą tura wyborów złożył wniosek i prośbę o poparcie Porozumienia Samorządowego dla Pani Radwan, zatajając to, że łączą go z Panią Radwan jakieś względy osobiste.

Nie ulega wątpliwości, że to poparcie Porozumienia Samorządowego dla Pani Radwan przesądziło o wyborze Pani Radwan na Burmistrza Wołomina, zatem to ukryte przez Pana Żelezika względy osobiste, w rzeczywistości przesądziły o wyborze Pani Radwan, na co patrząc z perspektywy 3,5 roku od wyborów włos mi się jeży na głowie, analizując to w jaki sposób można wygrać wybory na Burmistrza w Wołominie.

Uważam, że jest to sposób nieprzejrzysty, nieuczciwy i nie mający nic wspólnego z demokracją, ponieważ osoba o tak bogatych doświadczeniach samorządowych jak Pan Żelezik i ciesząca się wielkim zaufaniem społecznym, nigdy i pod żadnym względem nie powinna ukrywać przed kimkolwiek łączących Go względów osobistych z kandydatem, ponieważ prawda czy wcześniej czy później wyjdzie na jaw a wieloletnie zaufanie społeczne pryśnie jak bańka mydlana. Po (…)

Szanowni Państwo, jako osoba, która na prośbę Pana Żelezika jako przedstawiciela Porozumienia Samorządowego, osobiście zaangażowała się w agitację wyborczą na rzecz Pani Radwan, nie posiadająca cywilnej odwagi ale potrafiąca przyznać się do błędu, stwierdzam, że swoimi działaniami na rzecz wyboru Pani Radwan popełniłem błąd życiowy w kwestii wyborów.

Ubolewam nad tym, że nie dane mi było wziąć udział w uzasadnieniu wniosku do uchwały w sprawie obniżenia pensji Pani Burmistrz, bo byłby on o wiele obszerniej uzasadniony.

(…)”

Fragment wystąpienia Pana Józefa Wódki, podczas Sesji Rady Miejskiej 28 marca 2018r.


Pokaż listę
Facebook Twitter