Pokaż listę

Obchody Dnia Sybiraków 16.09.2017r.

W sobotę 16 września w Wołominie odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Wołomińskiego Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski, a następnie uczestnicy wydarzenia wraz z pocztami sztandarowymi związków kombatanckich i wołomińskich szkół, przeszli na skwer przy ul. Orwida, na którym znajduje się obelisk poświęcony „Zesłańcom Sybiru i osobom represjonowanym w latach 1939-1956”. Przy obelisku powitano bohaterów tego dnia, Sybiraków zrzeszonych w wołomińskim Kole Związku Sybiraków, na czele z prezesem Wojciechem Witkiem i prezesem honorowym Marią Sobolewską oraz przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mirosławę Niekoraniec.

Tegoroczne obchody zostały połączone z nadaniem nazwy skwerowi, na którym stoi obelisk.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie miejsce to otrzymało nazwę „Skwer im. Sybiraków”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Maria Sobolewska, burmistrz Wołomina i przewodniczący Rady Miejskiej .

O nadanie skwerowi imienia Sybiraków wnioskowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK.


Źródło: www.powiat-wolominski.pl

Pokaż listę
Facebook Twitter