Pokaż listę

Mieszkańcy postawili na swoim! Szerszą drogą przez Mostówkę!

Po licznych protestach mieszkańców Mostówki, którzy nie zgadzali się z projektem budowy chodnika w ich miejscowości (o czym pisaliśmy TUTAJ), 17 stycznia br. odbyło się wreszcie długo wyczekiwane spotkanie lokalnej społeczności z wołomińskimi władzami, w którym udział wzięli m.in. Edyta Zbieć – wiceburmistrz Wołomina, Bożena Kucharczyk – naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Urzędu Miejskiego w Wołominie, a także kilkoro radnych miasta Wołomin, w tym Leszek Czarzasty – przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zbigniew Paziewski – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

W efekcie spotkania, które było już kolejnym w tej sprawie zdecydowano, że droga nie może być budowana według przyjętego wcześniej projektu. Tym samym, po wielu miesiącach dyskusji, pomimo iż prace związane z tą inwestycja już się rozpoczęły - przyznano rację mieszkańcom Mostówki.

Pierwotny projekt budowy chodnika zakładał, że od strony posesji poprowadzony będzie trawnik, dopiero dalej szeroki chodnik, co w konsekwencji doprowadziłoby do zwężenia jezdni i przesunięcia jej w stronę rowu melioracyjnego. Mieszkańcy Mostówki jednak stanowczo protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu i zaprezentowali, jak ich zdaniem powinna wyglądać inwestycja.

Oni sami już dawno przygotowali swoje domy i ogrodzenia pod to, by chodnik przebiegał tuż za ich płotem, a węższy trawnik oddzielał go od drogi. Dzięki temu można było udoskonalić wszystko, nie przewężając jezdni na niebezpieczną szerokość.

Ze strony pani wiceburmistrz Zbieć padały argumenty, że sama jezdnia nie może mieć szerokości 6 metrów. Udowodniono jej jednak, że taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli przedstawi się na nią odpowiednie argumenty.

W tym przypadku pokazano, że jeśli drogą będzie przejeżdżać ciężarówka, bardzo trudno będzie się jej minąć z innym pojazdem na zbyt wąskiej drodze. Należy zaznaczyć, że może również dochodzić do mijania się dwóch ciężarówek, co będzie wymagało szerszej drogi.

Mimo wcześniejszej niezgody Władz Gminy Wołomin na wprowadzenie zmian i podpierania się „papierami” oraz wytykania mieszkańcom braku technicznego wykształcenia, tym razem to pani wiceburmistrz przyznała rację lokalnej społeczności.

Bardzo niezadowoleni z całej sytuacji byli zarówno projektant drogi, jak i wykonawca. Zostali jednak poinformowani, że nie muszą zgadzać się na wprowadzanie zmian – wówczas dodatkowo zmieni się również projektanta i wykonawcę. Obaj przystali więc wreszcie na postawione im warunki i zgodzili się na zmianę projektu, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań mieszkańców Mostówki.

Rozpoczęcie inwestycji niejako od nowa oznacza, że pewne koszty z nią związane będą musiały być poniesione ponownie. Jest to związane m.in. z oceną geodezyjną terenu, którą trzeba przeprowadzić po raz drugi i za którą trzeba będzie ponownie zapłacić. Mimo tego wśród zebranych dało się zauważyć zadowolenie z uzyskanego konsensusu.

Padło przy okazji tylko jedno, znaczące pytanie: dlaczego nie dało się tego w podobny sposób załatwić pół roku temu? Nowy projekt drogi w Mostówce ma być przedstawiony w lutym, ponieważ – jak podkreśliła Bożena Kucharczyk – potrzebny jest czas na dokonanie zmian.

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter