Pokaż listę

Kto spośród radnych popiera podwyżkę cen za śmieci?

22 stycznia obradowała Komisja Gospodarki Rady Miejskiej w Wołominie. Jednym z punktów, którym członkowie komisji postanowili się zająć, było zaopiniowanie projektu uchwały przewidującego znaczne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami.

O mały włos do dyskusji w ogóle by nie doszło. Na posiedzenie Komisji nie stawił się żaden pracownik kompetentny aby odpowiadać na pytania w sprawie podwyżek cen za gospodarowanie odpadami. Ponadto pomimo obecności mieszkańców Gminy Wołomin, zaniepokojonych propozycją podwyżek w żaden sposób z nimi nie konsultowanych  - Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Górski zaproponował, aby dyskusję przenieść na kolejny dzień, na posiedzenie Komisji Finansów Gminnych.

Byłoby to niekorzystne dla Mieszkańców w dwójnasób: zmusiłoby to ich do przybycia do Urzędu kolejny raz w celu zamanifestowania swojego niezadowolenia a ponadto skróciłoby czas dyskusji nad tym problemem do jednego dnia, co mając na uwadze wagę tematu jest rozwiązaniem dość kontrowersyjnym. Przewodniczący Komisji Gospodarki Janusz Mirowski stanowczo opowiedział się jednak za przeprowadzeniem dyskusji w tej sprawie.

Mieszkańcy nie kryli swojego niezadowolenia faktem, że przygotowany projekt uchwały przewiduje podwyżki nawet o 230% w stosunku do cen obecnie obowiązujących a plany tak znaczących podwyżek nie były wcześniej choćby sygnalizowane. Radni opozycji z kolei także nie kryli swojego zdumienia faktem, że jeszcze kilka tygodni a nawet kilkanaście dni temu zadawali pytanie o to, czy podwyżki są planowane i ze strony pracowników urzędu otrzymywali odpowiedź, że NIE.

Efektem dyskusji podjętej podczas posiedzenia Komisji gospodarki było głosowanie nad zaopiniowaniem projektu Uchwały mającej podnieść ceny za gospodarowanie odpadami.

Przypomnijmy, że członkami Komisji Gospodarki są:

- Edyta Babicka (KWW Elżbiety Radwan)

- Andrzej Fuśnik  (KW PiS)

- Marek Górski (KWW Elżbiety Radwan)

- Katarzyna Pazio (KWW Elżbiety Radwan)

- Bogdan Sawicki (KW PiS)

- Kazimierz Tarapata (KW PiS)

- Janusz Mirowski (KWW Elżbiety Radwan)

W głosowaniu wzięło udział 5 radnych spośród 6 obecnych na sali.  Jedyna radna spośród członków Komisji Gospodarki, która zagłosowała za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały to... Katarzyna Pazio – radna Rady Miejskiej w Wołominie, kandydująca w wyborach samorządowych i wybrana  z KWW Elżbiety Radwan.


Przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu w/w projektu uchwały zagłosowało 4 radnych: Andrzej Fuśnik, Bogdan Sawicki, Kazimierz Tarapata, Janusz Mirowski. Radna Edyta Babicka pomimo obecności na sali nie zagłosowała w ogóle a radny Marek Górski opuścił salę obrad przed głosowaniem.

Dziś (23.01.2019r.) projekt uchwały rozpatrywać i opiniować będzie Komisja Finansów Gminnych, której obrady rozpoczną się o godzinie 18.00.

red.

Pokaż listę
Facebook Twitter