Pokaż listę

Kto chce ograniczyć sprzedaż alkoholu w Wołominie?

Z informacji jakie uzyskaliśmy od kilku wołomińskich radnych wynika, iż Rada Miejska nie zamierza podejmować decyzji w sprawie zakazywania sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie gminy Wołomin a informacje twierdzące, iż jest inaczej - "są wyssane z palca i mają za zadanie przedstawienie Rady jako organu pragnącego wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia w życie Mieszkańców. To bzdura - rada nie zamierza zakazywać mieszkańcom czegokolwiek".


2 sierpnia Urząd Miasta Wołomin zamieścił na swojej stronie ankietę dotyczącą ograniczenia dystrybucji alkoholu na terenie gminy.

(Ankieta TU)Z kolei na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Urząd Miasta przedłożył radnym pod głosowanie Uchwałę, dotyczącą usytuowania na terenie Gminy Wołomin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Nie bardzo wiadomo czy uchwała ta miała wprowadzić celowy zamęt a podjęcie jej bądź nie, miało znów postawić w złym świetle radnych - faktem jest że zarówno projekt uchwały jak i wcześniej zamieszczona ankieta były autorstwa Urzędu Miasta, kierowanego przez Burmistrz Elżbietę Radwan.

Dlaczego pytamy czy uchwała miała wprowadzić zamęt? Otóż dlatego że jeszcze w trakcie kiedy radni dyskutowali na jej temat podczas sesji, jeden z pracowników Elżbiety Radwan zamieścił na facebooku następujący wpis:Wpis miał zdaje się zasugerować czytającym, że to radni wpadli na pomysł ograniczenia mieszkańcom Wołomina sprzedaży alkoholu. Tymczasem jak dowiadujemy się od samych radnych, nie było na ten temat w ogóle mowy. Podczas sesji radni jedynie - prowadząc rozważania i dyskusję z urzędnikami UM Wołomin, usiłowali jak najprecyzyjniej ustalić, które obiekty należą do miejsc kultu a które nie (chodziło w szczególności o pomnik JP II na Pl. 3 Maja) - tak aby podjęta uchwała nie była w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Pod koniec dyskusji Radny Andrzej Żelezik zaproponował aby problem ewentualnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie gminy Wołomin w godzinach nocnych - skonsultować z mieszkańcami.

Jak się więc okazuje  powyższy wpis pracownika Elżbiety Radwan, który miał wywołać zamęt - okazał się strzałem z kapiszona. Sugerował, że radni zadecydowali o rozpoczęciu dyskusji z mieszkańcami na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu, gdy tymczasem fakty świadczą o tym iż to pani Elżbieta Radwan 2 sierpnia br. wywołała ten temat zamieszczając na stronach internetowych UM ankietę tej sprawy dotyczącą a dziś przygotowała uchwałę która wywołała tę pseudo burzę.

Z informacji jakie uzyskaliśmy od kilku radnych wynika, iż Rada Miejska nie zamierza podejmować decyzji w sprawie zakazywania sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie gminy Wołomin a informacje twierdzące bądź sugerujące, że jest inaczej - "są wyssane z palca i mają za zadanie przedstawienie Rady jako organu pragnącego wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia w życie Mieszkańców. To bzdura - rada nie zamierza zakazywać mieszkańcom czegokolwiek".

red.


Pokaż listę
Facebook Twitter