Pokaż listę

Jak uczczono 150. rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego w Wołominie?

5 grudnia 2017r. w Wołominie na Skwerze Józefa Piłsudskiego miały miejsce uroczystości związane z przypadającą w tym dniu 150. rocznicą urodzin Marszałka.

Organizatorem uroczystości był Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 z Przewodniczącym Ryszardem Madziarem.

Na uroczystość zaproszono gości, którzy w większości przybyli pragnąć wspólnie przeżyć ten szczególny wieczór a także chcąc włączyć się w obchody rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niestety wołomińskie Władze samorządowe mimo wystosowanego do Nich zaproszenia nie zechciały przyłączyć się do wspólnego z mieszkańcami świętowania urodzin Marszałka i złożyły kwiaty samotnie, przed uroczystością.

Na uroczystość przybyli: przedstawiciele NSZZ Solidarność Okręgu Wołomin z Przewodniczącym Józefem Radzio, Pan Robert Szydlik – asystent senatora RP Prof. Jana Żaryna, wiceburmistrz Ząbek – Pan Artur Murawski, Pan Piotr Kosiak – doradca burmistrza Kobyłki, Roberta Roguskiego, Pan Kamil Kowaleczko – Przewodniczący PiS Kobyłka, Przedstawiciele Komitetu PiS Wołomin, Uczniowie SP nr 3 w Wołominie im. Józefa Piłsudskiego z Panią Ewą Nowakowską, Dyrekcja i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie im. 111 Eskadry Myśliwskiej, oraz mieszkańcy Wołomin. Obecni podczas uroczystości byli przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru NSZZ Solidarność Okręgu Wołomin, której przedstawiciele jak zawsze tak i dziś chętnie i z zaangażowaniem włączyli się w patriotyczne obchody.

/media/thumbnail_DSC_1192.jpg
Źródło: Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania NIepodległości 1918-2018

Odśpiewano hymn Rzeczpospolitej a następnie przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie im. 111 Eskadry Myśliwskiej przedstawił zebranym krótką notę biograficzną Marszałka Józefa Piłsudskiego.

/media/thumbnail_DSC_1120.jpg
Źródło: Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania NIepodległości 1918-2018

Przewodniczący Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Pan Ryszard Madziar w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu losów Rzeczpospolitej. Determinacja Marszałka i niezachwiana wiara w możliwość odrodzenia Rzeczypospolitej doprowadziła do niepodległości. Osoba Marszałka pozwoliła na skumulowanie wokół jego osoby, energii narodu zarówno w roku 1918, jak również w chwili pierwszego sprawdzianu dla młodej niepodległości w roku 1920 w Bitwie Warszawskiej. Panie Marszałku dziękujemy za spełnienie marzeń wielu pokoleń o Wolnej i Niepodległej Polsce!

/media/thumbnail_DSC_1184.jpg
Źródło: Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania NIepodległości 1918-2018

Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ Solidarność Okręgu Wołomin, Pana Józefa Radzio przepełnione było nadzieją na to iż młode pokolenia zechcą podążać śladami patriotów, których celem nadrzędnym była wolna i niepodległa Rzeczpospolita.

W swoim wystąpieniu Pan Robert Szydlik, asystent Senatora RP Pana Prof. Jana Żaryna odwoływał się do historii Narodu Polskiego, do wydarzeń, które nie miałyby miejsca gdyby nie postać znakomitego wodza i męża stanu, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po wystąpieniach, złożono kwiaty pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny 1920r.” a następnie odśpiewano „Pieśń I Brygady Legionów Polskich”.

red.


Pokaż listę
Facebook Twitter