Pokaż listę

Drastyczne powyżki opłat za śmieci wprowadzone głosami radnych z KWW Elżbiety Radwan

Rada Miejska w Wołominie głosami radnych Klubu Pozytywny Wołomin związanych z Elżbietą Radwan, podjęła na wniosek burmistrz E. Radwan uchwałę, skutkiem której Mieszkańcy Gminy Wołomin zapłacą od 1 marca 2019r., za odbiór śmieci o 84-230% więcej niż dotychczas.


Po dyskusjach na komisjach (Komisja Gospodarki oraz Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowały negatywnie projekt tej uchwały, Komisja Finansów zaopiniowała ja pozytywnie), radni podjęli decyzję.

Radni, którzy zagłosowali ZA podjęciem tej uchwały to: Agata Bochenek, Paweł Rozbicki, Karol Cudny, Maria Wytrykowska, Piotr Sikorski, Katarzyna Pazio, Magdalena Zych, Aneta Adamus, Wojciech Plichta, Edyta Babicka - wszyscy z Klubu Radnych Pozytywny Wołomin Elżbiety Radwan


PRZECIW podniesieniu cen za wywóz śmieci głosowali radni: Beata Gomse (PiS), Agnieszka Koza, Dorota Penger (PiS), Bogdan Sawicki (PiS), Kazimierz Tarapata (PiS), Ryszard Madziar (PiS), Krzysztof Rembelski (PiS), Janusz Mirowski(Klub Radnych Pozytywny Wołomin Elżbiety Radwan), Robert Kobus, Andrzej Fuśnik (PiS).

red.

Pokaż listę
Facebook Twitter