Pokaż listę

Czy powstanie stacja benzynowa w centrum Wołomina?

Pytanie takie rodzi się po przeanalizowaniu uchwały przygotowanej przez Wydział Urbanistyki Urzędu Miasta w Wołominie, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie, którego granice wyznaczają:

- od południowego zachodu: oś jezdni ulicy Piłsudskiego;

- od południowego wschodu: granica terenu kolejowego;

- od północnego wschodu: oś jezdni ulicy Laskowej;

- od północnego zachodu: oś jezdni ulicy Armii Krajowej.

/media/2017_12_14_08_53_44_Microsoft_Edge.png
Źródło: Urząd Miasta Wołomin

W przygotowanym przez Wydział Urbanistyki wołomińskiego Urzędu Miejskiego dokumencie, w § 10 czytamy:

"Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz budowy:

1) zakaz lokalizacji stacji paliw i gazu płynnego za wyjątkiem terenu 1MW/U".

/media/2017_12_13_13_21_05_Microsoft_Edge.png
Źróło: Urząd Miasta Wołomin

Czy to oznacza, że już niebawem w Wołominie będziemy mieć kolejną stację benzynową?

Wszystko wyjaśni się dziś, bo właśnie dziś popołudniu zapadną decyzje dotyczące podjęcia bądź odrzucenia zaproponowanej przez Wydział Urbanistyki Urzędu Miasta Wołomin uchwały.

red. eW
Pokaż listę
Facebook Twitter