Pokaż listę

Czy miłość wszystko wybaczy? Czas pokaże.

Wszystkim znana jest już sprawa dotycząca zwołanej w trybie pilnym na miniony poniedziałek, Komisji Bezpieczeństwa. Powodem tak nagłej organizacji posiedzenia Komisji był incydent do którego doszło pomiędzy pracownikami MZO a Sołtys Mostówki Panią Balbiną Pokrzywnicką.

Sprawa ciekawa o tyle, że nieporozumienie na linii pracownicy Spółki Miejskiej (MZO) – Mieszkaniec Wołomina, zainteresowało i wzbudziło niepokój Radnych Rady Miejskiej w Wołominie. Chcąc zażegnać konflikt, Radni postanowili się spotkać z obiema stronami i wyjaśnić sprawę w towarzystwie Właściciela MZO (Burmistrz Radwan) oraz Zarządcy Spółki (Prezes MZO).

Niestety Burmistrz Radwan oświadczyła, „że ma pilniejsze sprawy" i nie zaszczyciła zebranych swoją obecnością.

Na Komisji nie pojawił się także nikt odpowiedzialny za MZO – co poruszyło zebranych mieszkańców, przybyłych na spotkanie Pracowników MZO oraz Radnych. Wszyscy poczuli się zlekceważeni.

Całą sprawę można oceniać dowolnie, jednak fakt że konflikt pomiędzy pracownikami należącej do Miasta Spółki a mieszkańcem wzbudził zainteresowanie Radnych, należy docenić i pochwalić.

Absencja Urzędników Miejskich a zwłaszcza Burmistrz Radwan (właściciela spółki, której dotyczył konflikt) i Prezesa MZO, mogły być uznane za lekceważące, zwłaszcza że był to kolejny raz kiedy mieszkańcy mogli się poczuć dotknięci lekceważeniem ze strony obecnych władz Wołomina. Przypomnijmy kilka ostatnich spotkań z władzami Wołomina podczas których włodarze zachowywali się lekceważąco i butnie (spotkanie z Mieszkańcami bez Burmistrz Radwan, Wąską drogą przez Mostówkę )

Czym jest jednak lekceważenie mieszkańców wobec słodkich słów i zapewnień o miłości i sympatii jakie zaserwowała nam kilka godzin wcześniej Pani Radwan.


/media/2018_02_14_09_15_47_Startowa.png
fot. z profilu Oficjalnego Burmistrz Radwan


"Serce naszego miasta bijące w rytmie wzajemnej sympatii, życzliwości i radości"... to mowa - trawa czy szczere wyznanie?

Czy miłość okaże się wzajemną i wszystko wybaczy, pokaże najbliższy czas…

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter