Pokaż listę

Burmistrz Radwan ,,zapracowała'' na niższą pensję

Radni Rady Miejskiej w Wołominie zdecydowaną większością głosów 15 do 1 (2 radnych wstrzymało się od głosu), zdecydowali o obniżeniu wynagrodzenia Burmistrz Elżbiecie Radwan z 12.540 zł do 9.490 zł.

Po długiej dyskusji, podczas której przedstawiono długą listę uwag i zaniedbań jak również zarzucono Burmistrz, iż nie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków, Radni jako przedstawiciele mieszkańców zdecydowali o obniżeniu wynagrodzenia Elżbiety Radwan, jako znak dezaprobaty dotyczącej tego, co dzieje się w mieście pod jej rządami.

Chmury nad burmistrz Radwan zbierały się od kilku lat. Pierwszy sygnał że w wołomińskim urzędzie dzieje się źle, pojawił się już w 2015 roku w kilka miesięcy po objęciu przez nią urzędu.

Sprawa dotyczyła realizacji projektu ,,szerokopasmowy internet dla sołectw''. Jak stwierdziła komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zapłacono 861.000,00 zł za inwestycję, której nie wykonano, tracąc jednocześnie dofinansowanie w kwocie 541.000,00 zł. Konsekwencją tego było złożenie przez Radnych Rady Miejskiej zawiadomienia do Prokuratury i CBA (niemal 100 % poparcia przez Radnych ) co z kolei spowodowało ( jak czytamy w uzasadnieniu uchwały o obniżeniu wynagrodzenia burmistrz Radwan) wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Wołominie - Burmistrza Miasta Wołomina i jego zastępcę przy realizacji projektu szerokopasmowego internetu realizowanego dla sołectw - wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin, tj. o czyn z art.231§1kk.

Lista zarzutów jest bardzo długa. Poza uzasadnieniem przedstawionym w formie pisemnej przez Radnych, w dyskusji padały kolejne zarzuty wskazujące na brak gospodarza w Wołominie.

/media/DSC_0350_preview.jpeg
fot. eW

Na Sesji Rady Miejskiej pojawili się także mieszkańcy Wołomina oraz przedstawiciele zakładu DJChem, którzy protestowali przeciw bezczynności Burmistrz Radwan w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów na których mieści się ich zakład pracy. Skutkiem bezczynności Burmistrz jest zablokowanie możliwości inwestowania i rozwoju spółki. W odczytanym proteście pracownicy DJChem i Mieszkańcy Wołomina domagają się od Radych Rady Miejskiej Wołomin podjęcia wobec burmistrz Radwan wszelkich możliwych działań, które doprowadzą do zmiany tej patowej sytuacji.

/media/DSC_0352_preview.jpeg
fot.eW

Radni w dyskusji powoływali się na argumenty przedstawione w uzasadnieniu uchwały a ponadto wskazywali na złą współpracę burmistrz Radwan z Radą, opieszałość urzędu dotyczącą dostępu do informacji publicznej chodzi o sytuację, kiedy mieszkańcy lub radni wnioskują o dostęp do informacji publicznej i sprawy te są odwlekane, postępowanie przedłużane. Natomiast jak zauważył jeden z radnych, zdarzają się sytuacje, kiedy dokumenty będące w posiadaniu wyłącznie urzędników Burmistrz, nagle są udostępniane w Internecie przez osoby prywatne.


Symbolem całej dyskusji stało sie puste krzesło burmistrz Radwan, która nie potrafiła stanąć do dyskusji z Radnymi - przedstawicielami lokalnej społeczności, tylko w trakcie debaty wrzucała do internetu oświadczenia przygotowane gdzieś w zaciszu Gabinetu. Jak mówili radni i goście, niestety mamy w Wołominie ,,Wirtualnego Burmistrza''.

red. eW


Pokaż listę
Facebook Twitter