Pokaż listę

Burmistrz Radwan pozywa do sądu swój urząd

19 kwietnia br., jako pierwsi spośród wołomińskich mediów pisaliśmy o tym, że Burmistrz Elżbieta Radwan postanowiła złożyć pozew do sądu, przeciwko kierowanemu przez siebie Urzędowi Miejskiemu. Powodem jest obniżenie jej wynagrodzenia przez Radę Miejską  z 12.500,00 zł/mies. na 9.500,00zł/mies. 

O sprawie pisaliśmy TU.

Dziś temat podjęły Wieści Podwarszawskie, na łamach których czytamy:

"Tym razem burmistrz Wołomina pozwała do sądu… Urząd Miejski w Wołominie, żądając odszkodowania w wysokości 27 450 zł. Także do wojewody został złożony wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z 7 marca, dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Elżbiety Radwan.

Jak dowiedziały się Wieści, pozew o odszkodowanie Elżbieta Radwan złożyła 28 marca w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe. Burmistrz pozywa Urząd Miejski w Wołominie, a wartość sporu wyznaczyła na 27 450 zł tytułem odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto powódka domaga się zasądzenia od urzędu kosztów zastępstwa procesowego, pokrycia kosztów procesu i nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Powódka domaga się wezwania na świadków swoich pracowników, między innymi: obu wiceburmistrzów, skarbnik gminy czy sekretarz gminy. Jak uzasadnia, czuje się marginalizowana i dyskryminowana, także ze względu na płeć i poglądy polityczne (…)"

Sprawa zaskakująca, bo sama Burmistrz Elżbieta Radwan wydała jakiś czas temu oświadczenie, w którym napisała, że za obniżenie wynagrodzenia pozwie Radę Miejską. 

W oświadczeniu, tym czytamy, że E. Radwan zdecydowała się złożyć pozew przeciwko Radzie Miejskiej. Tymczasem w rzeczywistości, złożyła go przeciwko kierowanemu przez siebie samą Urzędowi Miejskiemu.


Zaskakujące?

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy i Miasta. Radni Rady Miejskiej nie są zatrudnieni przez Urząd Miasta Wołomin. Dlaczego wobec tego Burmistrz Radwan skierowała pozew przeciwko kierowanemu przez siebie samą Urzędowi - pozostaje zagadką.


Red. eW

Źródło: Wieści PodwarszawskiePokaż listę
Facebook Twitter