Pokaż listę

Wołomińskie liceum pominięte przez powiatowych urzędników

Wołomińskie Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Jana Pawła II. Wszyscy znamy bądź choćby kojarzymy tę placówkę. Istnieje od 1987r., wydała wiele pokoleń wołomińskich maturzystów, wykształciła tysiące młodych ludzi.

 

Szkoła funkcjonuje od 31 lat i poza działalnością edukacyjną, prowadzi także działania m.in. kulturalne, wspierające rozwój intelektualny młodzieży czy aktywność sportową.

Niestety jak się okazało dla urzędników Starostwa Powiatu Wołomińskiego, szkoła nie istnieje.

 

W ostatnim czasie uczniowie ostatnich klas wołomińskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali  przygotowany przez Wołomińskie Starostwo Powiatowe Informator o Szkołach Ponadgimnazjalnych.

We wstępie informatora czytamy: „ (…) Na łamach publikacji znajdziecie bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną prezentowaną przez szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński. (…)”

Niestety w Informatorze nie znajdziemy ani słowa na temat III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie.

Szkoła dla powiatowych urzędników€“ nie istnieje.

 

W informatorze wymieniono wszystkie inne placówki z terenu powiatu, jednak o naszym wołomińskim liceum nie wspomniano ani słówkiem.

 

Trudno jest nam uwierzyć, że urzędnicy starostwa powiatowego nie zdołali doliczyć się wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu. Jaka jest zatem rzeczywista przyczyna pominięcia tej konkretnej szkoły w informatorze, który trafia przecież do rąk niemal wszystkich absolwentów szkół podstawowych na terenie powiatu?


I jakie działania aby tę sytuację naprawić podejmą władze Wołomina tak głośno wypowiadające się na temat swojej dbałości o wołomińskie szkolnictwo?

Link do Informatora

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter