Pokaż listę

W Radzyminie powstanie schronisko dla zwierząt gospodarskich

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku”, Burmistrz Radzymina zwraca się z prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Radzymin, którzy gotowi są do zapewnienia miejsca oraz opieki zwierzętom gospodarskim, które zostaną znalezione na terenie Gminy Radzymin lub odebrane z innego gospodarstwa na podstawie przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344) oraz z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. nr 116, poz. 778).

Chęć zapewnienia opieki zwierzętom można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin pokój nr 3, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2.

Źródło: www.radzymin.pl

Pokaż listę
Facebook Twitter