Pokaż listę

Powiatowa inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

21 stycznia br. miały miejsce uroczystości zorganizowane przez Starostwo powiatu Wołomińskiego, inaugurujące na terenie powiatu obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pw. M.B. Królowej Polski w Wołominie a następnie kontynuowane były pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny 1920r.” na skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego.

/media/R09DBL1.jpg
fot. eW
/media/ROFDNS1.jpg
fot.eW

Niestety uroczystości nie zgromadziły tłumów. Należy zauważyć, że wśród przybyłych gości byli Piłsudczycy, przedstawiciele UM Wołomin, Starostwa wołomińskiego, Samorządowych Instytucji, Społecznicy, radni i przedstawiciele organizacji patriotycznych, próżno jednak było szukać mieszkańców Wołomina nie związanych z wyżej wymienionymi grupami.

/media/R2DHWFI.jpg
fot. eW
/media/R5AANVX.jpg
fot. eW
/media/23031275_1995309140794124_9023185932818376370_n.jpg
fot. eW

Być może przyczyn należy dopatrywać się w fakcie, iż inauguracja obchodów organizowanych przez powiat była niejako powtórzeniem uroczystości, która miała miejsce w październiku 2017 kiedy to byliśmy świadkami inauguracji działalności Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W październikowej uroczystości inauguracji działalności Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918-2018 wzięli udział Żołnierze Niezłomni, Żołnierze AK, uczestnicy Narodowego Powstania Antykomunistycznego z lat 1944-1963: płk. Weronika Sebastianowicz, pseud. Różyczka – Sybiraczkę, przewodnicząca Stowarzyszenia AK na Białorusi, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Dama Orderu Odrodzenia Polski oraz porucznik Włodzimierz Mikucia – uczestnik Walk o Wilno, w Operacji „Ostra Brama”, dowódcę oddziału nr 3 Samoobrony Wileńskiej AK, pseud. Jarema, świadka w głośnym „Procesie Szesnastu” na Łubiance w Moskwie, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego. Gośćmi uroczystości byli także senator RP Prof. Jan Żaryn, starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski, wiceburmistrz Wołomina Robert Makowski, przewodniczący Rady Miasta Wołomin Leszek Czarzasty, prezes Spółki Cenzin Sebastian Meitz, kapłani parafii wołomińskich, Pani Maria Sobolewska – przewodnicząca Wołomińskiego Koła Sybiraków, Pani Alicja Zych Krasieńko – siostra zamordowanego przez aparat PRL księdza Sylwestra Zycha, Pani Elżbieta Piątek – przewodnicząca Związku Kombatantów RP, radni Rady Miejskiej w Wołominie, radni powiatu wołomińskiego, Pan Artur Kondrad – przewodniczący Stowarzyszenia Łagierników, Żołnierzy Armii Krajowej, Pan Mariusz Birosz – prezes Stowarzyszenia Brygada INKI z Czarnego oraz samorządowcy i społecznicy z terenu powiatu wołomińskiego.

Zdjęcia z październikowej uroczystości:

/media/23004568_1995309260794112_3206231013255887929_o.jpg
fot. eW
/media/R6KQU66.jpg
fot. eW


Jaki jest sens organizowania kilku uroczystości poświęconych tej samej tematyce, skoro wiadomo iż dublowanie się uroczystości poświęconych tym samym kwestiom sprawia, iż mieszkańcy niezbyt chętnie biorą w nich udział.

/media/RYFK10L.jpg
fot. eW
/media/RYFK10L_7zbP5td.jpg
fot. eW

Mamy jednak nadzieję iż właściwe obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości organizowane na terenie powiatu wołomińskiego, odbywać się będą ponad podziałami, bo jak mówi Pan Ryszard Madziar, Przewodniczący komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918-2018, „komitet wyciąga rękę do współpracy do wszystkich organizacji i grup społecznych i politycznych mając nadzieję na to iż cel jakim jest godne upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości po 123 latach niewoli, będzie podłożem do współpracy wszystkich środowisk pomimo dzielących je na co dzień różnic.”

/media/27048262_1018055638332224_770199361_o_oLA1f7w.jpg
fot. eW

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter