Pokaż listę

Parkuj i jedź nie dla Kobyłki??

W ubiegły czwartek nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę parkingu Parkuj i Jedź przy stacji Kobyłka Ossów. Ofertę w postępowaniu złożyła tylko jedna firma – Alfa-Bet Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Ceny ofertowe jakie zaproponowała to odpowiednio: 8 692 803zł (część 1), 1 348 077zł (cześć 2). Miasto na ten cel przeznaczyło kwoty: 5 273 236,80zł (cześć 1), 1 487 323,20zł (część 2).

W związku z przewyższeniem kwot, które miasto planowało wydać na tę inwestycje przetarg został unieważniony.

Źródło: www.ikobylka.pl

Pokaż listę
Facebook Twitter