Pokaż listę

Nowy Burmistrz Wołomina na 5 lat

W ostatnich dniach uchwalono nowelizację Kodeksu wyborczego, dotyczącą przede wszystkim wyborów samorządowych. Wprowadzono kilka znaczących zmian, które wpłyną również na życie naszego miasta i powiatu.

Podstawową, od dawna zapowiadaną zmianą, jest wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów i prezydentów miast. Reforma obejmuje okres począwszy od wyborów w 2018 roku, zatem ktokolwiek wygra wybory na burmistrza Wołomina w przyszłym roku, będzie mógł później pełnić tę funkcję jeszcze tylko raz. Jeśli wybór padnie na aktualną burmistrz lub któregoś z jej poprzedników, kadencja poprzedzająca wybory nie będzie zaliczona do owych dwóch kadencji.

Zgodnie z postulatem partii Porozumienie (nowego podmiotu założonego przez Jarosława Gowina) wydłużono również kadencje rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich o rok – do pięciu lat. Ten przepis również dotyczy radnych wybranych dopiero w 2018 roku, zatem nie oznacza to, że wybory samorządowe odbędą się w 2019 roku, lecz że kolejne po roku 2018 będą dopiero w 2023.

Zmiany związane są także z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Będzie to szczególnie zauważalne w gminie Wołomin, ponieważ nowa ordynacja wyborcza zakłada likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych we wszystkich gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Zatem o ile dotychczas we wszystkich gminach – niebędących miastami na prawach powiatu – obowiązywały tzw. JOW-y, o tyle od teraz w większych gminach zostanie wprowadzona ordynacja większościowa. W powiecie wołomińskim zmiana obejmie gminy: Wołomin, Kobyłka, Radzymin, Marki i Ząbki. Zmian nie odczują w tym przypadku mieszkańcy gmin: Zielonka, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne i Strachówka. Gmina Tłuszcz, w której liczba mieszkańców oscyluje na granicy 20 tysięcy (aktualne dane wskazują, że w gminie mieszka 19 861 osób), prawdopodobnie zachowa jednomandatowe okręgi wyborcze, choć w tym momencie nie można mieć co do tego pewności.

Pozostałe zmiany w ordynacji wyborczej dotyczą wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej w samorządach oraz przeznaczenia przynajmniej 0,5 proc. wydatków gminy w miastach na prawach powiatu na budżet obywatelski. To ostatnie nie dotyczy jednak mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Po wyborach parlamentarnych w 2019 roku ma zostać również zmieniona Państwowa Komisja Wyborcza. Od tej pory siedmiu z dziewięciu członków PKW ma wybierać Sejm, a nie – jak dotychczas – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter