Pokaż listę

Na pomoc rodzicom i dzieciom

Na mapie Marek jest takie miejsce, w którym rodziny z problemami mogą uzyskać wsparcie życzliwych ludzi. Korzysta z niego już ponad sto osób.

Dojazd dogodny i szybki, przystanek Pustelnik, 12 kroków i jesteśmy na miejscu. Pierwsze piętro budynku przy Lipowej 2F. To tu mieści się Marecki Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie (MPPDiR), to tu niemal codziennie spotykają się osoby dorosłe, z dziećmi i całe ich rodziny. Widzą się z psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą, terapeutą, prawnikiem i pracownikiem socjalnym. Uczestniczą w rodzicielskim coachingu, warsztatach, sesjach systemowej terapii rodziny i terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Mogą przede wszystkim otrzymać poradę i konsultacje w kwestiach rozwoju i wychowania dziecka. Rodzice pod okiem fachowca/moderatora dokonują wspólnych ustaleń w procesie rozstania. Ograniczają tak szkody, jakie wywołuje rozłąka rodziców w życiu dziecka. Mogą też pojednać się bądź poprawić komunikację małżeńską/partnerską. Przykłady pozytywnych rozwiązań można by mnożyć w nieskończoność.

Tym bardziej cieszy fakt, że nasze społeczeństwo otwiera się na swobodne korzystanie z pomocy psychologicznej, wiedząc, że psychoterapeuta nie jest zarezerwowany dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

MPPDiR to punkt specjalistycznego poradnictwa prowadzony przez OśrodekPomocy Społecznej w Markach. Został utworzony dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014-2020 w ramach realizowanego przez OPS projektu „Rodzina Relacja Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych”.

– Zakładaliśmy, że do udziału w projekcie zakwalifikujemy 50 osób, tymczasem liczba uczestników przekroczyła już setkę – relacjonuje Magdalena Rogalska-Kusarek, kierownik OPS Marki.

Oprócz poradnictwa i terapii mieszkańcy Marek, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej, mogą skorzystać z rotacyjnego miejsca w mieszkaniu chronionym. Otrzymają tam wsparcie pracownika socjalnego, psychologa i innych dedykowanych specjalistów, w celu jak najszybszego wyjścia z kryzysu. Zaś rodziny, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zostają objęte wsparciem asystenta rodziny. Te zaś, którym z różnych przyczyn odebrano dzieci lub które są zagrożone ich odebraniem, uczestniczą w programie „Odzyskać Dziecko”.

Obecnie OPS prowadzi nabór na rodzinę wspierającą. Rodzina wpierająca zajmuje się szeroko rozumianą pomocą tym, którzy przeżywają trudności. Pomoc ta dotyczy różnych aspektów życia, takich jak wypracowanie nawyku właściwego spędzania czasu przez członków rodziny, udzielanie wskazówek dotyczących wychowania dzieci (m.in ukazywanie sposobów komunikacji bez krzyku i przemocy, zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego, pomoc w nauce, nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego).

– To może być osoba z najbliższego otoczenia dziecka – sąsiad, wychowawca, ciocia, wujek – dodaje Magdalena Rogalska-Kusarek.

Chętne osoby do podjęcia tego wyzwania zapraszamy do kontaktu z OPS (ops@marki.pl, tel.: 725 520 510).

Źródło: www.marki.plPokaż listę
Facebook Twitter