Pokaż listę

Marki: Obwieszczenie starosty wołomińskiego

Dotyczy rozbudowy ulicy Klonowej w Markach

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu 27.07.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.42.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

"Rozbudowa ulicy Klonowej w m. Marki".

Działki usytuowania obiektu:

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki, w nawiasach - numery działek po podziale):

ew. nr: 78/4 (78/7, 78/8), 79 (79/1, 79/2), w obrębie 0003, 01-03. jedn. ewid. 143402 _1 Marki.

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości

ew. nr 185, 181/1, 179/1 w obrębie 0003, 01-03. jedn. ewid. 143402_1 Marki,

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:

ew. nr 84, 71/2 w obrębie 0003, 01-03, jedn. ewid. 143402 _1 Marki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18 , wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty

(-)

Adam Łossan, wicestarosta

Źródło: Urząd Miasta Marki

Pokaż listę
Facebook Twitter