Pokaż listę

Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków

Zachęcamy i zapraszamy mieszkańców naszej gminy, a w szczególności tych, których dotyczy zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Nowego Jankowa do uczestniczenia w konsultacjach społecznych! Aby jak najwięcej osób mogło w nich uczestniczyć - organizujemy punkt konsultacyjny blisko Państwa zamieszkania, w dogodnych terminach i porze.


Terminy konsultacji:

16 września b.r. (sobota) w godzinach 10.00 -16.00

17 września b.r. (niedziela) w godzinach 12.00-18.00

Lokalizacja punktu: Nowy Janków, plac zabaw

Punkt konsultacyjny, zorganizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków UE. Podstawowym celem pogłębionych konsultacji społecznych na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu jest prezentacja jak największej liczbie mieszkańców projektu planu oraz zebranie ewentualnych uwag do jego treści.

/media/Radzymin.png

Punkt konsultacyjny umożliwi Państwu również skorzystanie z pomocy eksperta w odczytaniu treści szczegółowych planu czy wyjaśnianiu powstałych wątpliwości. To naprawdę wygodna forma do „recenzowania” tego jakże ważnego dokumentu!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia punktu! Warto wiedzieć jak zaprojektowano przestrzeń dla zrównoważonego i dynamicznego rozwoju Nowego Jankowa.

/media/plan_konsultacje_nowy_jankow.png

Źródło: Urząd Gminy Radzymin

Pokaż listę
Facebook Twitter