Pokaż listę

Kobyłka na międzynarodowym forum PPP

Kobyłkowskie dobre praktyki i zarazem sposoby na rewitalizację miasta we współpracy z partnerami prywatnymi prezentował Piotr Grubek Zastępca Burmistrza na Międzynarodowym Forum PPP 30 listopada w Płocku.

Miasto Kobyłka należy do elitarnej grupy odważnych samorządów, które podjęły współpracę z podmiotami prywatnymi i odniosły duży sukces. W partnerstwie publiczno - prywatnym zostały poddane termomodernizacji budynki jednostek organizacyjnych miasta – szkoły, przedszkole, urząd miasta, ośrodek zdrowia i ośrodek kultury. Wdrożony w ramach tego projektu system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej pomaga wygenerować dość znaczne budżetowe oszczędności. Pionierskim pomysłem na rozwój miasta Kobyłka w skali województwa, a nawet kraju jest budowa kompleksu mieszkaniowo - usługowego, dzięki któremu w I etapie zostaną wybudowane 84 mieszkania oraz pomieszczenia dla miejskiej biblioteki i służby zdrowia. Realizacją tej inwestycji zajmuje się powołana w tym celu spółka „Kobyłka Dom”. Obiekt zlokalizowany jest w centrum Kobyłki, blisko aktualnie zmodernizowanej linii kolejowej. To niewątpliwie duży atut. Na bardzo zaawansowanym etapie jest również trzeci kobyłkowski projekt ppp – modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na instalacji opraw typu led.

Źródło: UM Kobyłka


Pokaż listę
Facebook Twitter