Pokaż listę

Rewolucja w użytkowaniu wieczystym

Z początkiem października 2018 r. wejdzie wżycie długo oczekiwana ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od dłuższego czasu przygotowywano projekty tej ustawy i jej ostateczny kształt. Ustaw nie weszła tak szybko jak się spodziewano, ponieważ jej skutki niosły ryzyko utraty przez samorządy terytorialne nie małych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Ostatecznie się udało i wejście w życie tej ustawy należy ocenić pozytywnie. Można powiedzieć że pomału żegnamy się z reliktem PRL, które było wzorowane na rozwiązaniach sowieckich. Pożegnanie to jednak nie będzie natychmiastowe i dla niektórych użytkowników wieczystych może potrwać jeszcze 20 lat.


Przekształceniu ulegną co do zasady grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi.

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi 1 stycznia 2019 r. Co istotne, dokona się to z mocy prawa to znaczy że użytkownik wieczysty co do zasady nie musi składać żadnego wniosku o przekształcenie prawa. Każdy użytkownik wieczysty do końca 2019 r. powinien otrzymać co do zasady zaświadczenie o przekształceniu przesłane mu co do zasady przez starostę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć samodzielnie. Wówczas powinno być ono wydane w ciągu 4 miesięcy, ale wówczas zapłacimy za nie 50 zł tytułem opłaty skarbowej.

 

Starosta lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prześle zaświadczenie o przekształceniu do sądu wieczystoksięgowego celem wpisania własności gruntu oraz roszczenia o opłatę. Użytkownicy wieczyści nie zapłacą za ten wpis.

 

Zmiana użytkowania wieczystego we własność nie będzie taka wspaniała jak by się mogło wydawać. Użytkownik wieczysty co prawda otrzymuje grunt na własność. Jednak jeszcze przez dwadzieścia lat od przekształcenia będzie musiał wnosić opłatę. Opłata ta będzie równa co do zasady wysokości opłaty rocznej za dotychczasowe użytkowanie wieczyste, która będzie obowiązywać w dniu przekształcenia. Opłatę będzie się wnosić do 31 marca każdego roku z możliwością rozłożenia na raty lub wydłużenia terminu wpłaty, oraz z możliwością uzyskania bonifikat np. z tytułu niskich dochodów. Opłatę należną za 2019 r. trzeba będzie uregulować do 29 lutego 2020 r.

 

Dobrodziejstwem może się okazać możliwość wcześniejszego zakończenia wnoszenia opłat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej. Opłata ta będzie się równać iloczynowi lat pozostałych do spłacania oraz wysokości opłaty w chwili złożenia wniosku o uregulowanie opłaty jednorazowej. Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa mogą jednak liczyć na bonifikatę opłaty jednorazowej nawet w wysokości 60 % jeżeli opłata jednorazowa będzie wniesiona w 2019 r. Jednostki samorządu terytorialnego zachowują prawo ustalenia własnych bonifikat z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej. Wpłacenie opłaty jednorazowej może się okazać bardzo opłacalne biorąc pod uwagę, że opłata płacona jeszcze przez dwadzieścia lat może być waloryzowana jeżeli ceny nieruchomości będą ulegać wzrostowi.

 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe które stosuje się do przypadków jeżeli użytkownik wieczysty składał odwołanie do SKO lub sądu w sprawie wysokości opłaty od użytkowania wieczystego lub jest w trakcie procesu przekształcenia na podstawie przepisów dotychczasowych.


Źródło: https://lexkala.pl/


Pokaż listę
Facebook Twitter